Историко-етнографският комплекс Прабългарско селище Фанагория е
единствения по рода си действащ музей на открито в страната.
Изграден е по идеен проект и чрез лични средства на Павел Павлов и научен ръководител проф. д-р [Димитър Димитров] от Варненски археологически музей – гр. Варна и научни рецензенти проф.[ Рашо Рашев] от БАН – гр.Шумен и ШУ „Еп. Константин Преславски”, проф. Тотю Тотев Археологически институт и музей  на БАН – гр. Шумен и проф. Димитър Овчаров – БАН – гр. София.
Комплексът е възстановка на прабългарски боен стан от 6-8 век и включва дървени защитни стени с бойни кули, обзаведени юрти, действащи занятчийски работилници, възстановени старинни костюми, въоръжение, битови предмети и обзавеждане и култово – ритуален езически храм от II в.пр.хр. Оформен е площад с капище, канска и колобърска юрти, юрта на война, стрелбище и трибуна за зрителите.
Предстои изграждането на II етап от комплекса, който ще пресъздаде максимално автентично обстановката в първата българска столица от VIII в. /подробна информация можете да видите тук/

   На посетителите се предлагат екскурзоводска беседа, посещение на юртите и занятчийския център, стрелба с лък, информационна дипляна и множество сувенири - копия на страинни предмети.

Програмата вкючва изключително интересен и динамичен конен спектакъл, пресъздаващ прабългарският празник на конете и младите воини. Ще видите висша езда, конни каскади, учебен бой, учебен бой, ханът на българите, гаданията на шамана и молитвата му към древнобългарския бог Тангра.

Ще разгледате старинни облекла и въоръжение, ще се снимате на ханския трон.