Дневен лагер за деца от 4-ти до 11-ти клас

 

Уважаеми родители и учители,

 

        И през лятната ваканция на 2011г.ръководството на ИЕК”Фанагория” отново предлага на вниманието ви специалната си дневна програма за извън училищни занимания на децата ви и пълноценното им уползотворяване на свободното си време,когато са извън вашия пряк надзор.Под наблюдението и ръководството на нашите инструктори,те ще прекарат деня си,докосвайки се на живо до моменти от древната българска история,ще усвояват умения от бойните изкуства,като езда и стрелба с лък,ще слушат лекции по археология и история и ще участват на живо в демонстрация на древни български занаяти.


       Целта на този еднодневен вариант от националната програма „Аз съм българче” е да ви облекчи в ежедневните ви грижи за децата,както и да гарантира възможността за тяхното пълноценно развитие в извън учебна среда, за формирането на качества и добродетели,необходими за възпитанието и изграждането им като личности.


      Занятията започват от 8:30 часа.

      1. Дневно занятие без храна -5 лв. на дете на ден
      2. Дневно занятие със закуска -7 лв. на дете на ден
      3. Дневно занятие с обяд - 10 лв. на дете на ден
      4. Дневно занятие със закуска и обяд – 12 лв. на дете на ден

За повече информация: gsm :+359 899 089 133  e-mail : iek_fanagoria@mail.bg