Искате ли да се научите да яздите?
Искате ли да усвоите уменията и да придобиете смелостта на нашите предци?
Искате ли да станете част от традициите на Българския конен спорт?
Тогава мястото Ви е в редиците на курсистите от нашето кавалерийско училище!


Към историко-етнографския комплекс е създадено
училище по езда със следните възможности:
1.Приемат се ученици на възраст от 10 до 18 г.
2.Занятията се провеждат на територията на комплекса
3.Продължителност на курса - 3 месеца - (36 урока.)
4. Занятията се водят от квалифицирани учители.
5. Използват се ездитни коне от комплекса.
6. Издава се удостоверение за завършен курс.
7. Цена на курса - 120 лв. (месечно)

За работещи месечният курс на обучение е 150 лв. за 12 урока.

Важно! На изявилите се и показали данни за развитие във високо спортно
майсторство в клуб по конен спорт “Фанагория”, може да бъде осигурена
възможност за продължаване на образованието в специален клас по конен
спорт към Спортно училище – Варна

За повече информация: тел. 052/614 553  факс: 052/622 487 Моб.: 0899 089 133
e-mail : iek_fanagoria@mail.bg

 

 


 
На територията на комплекса АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ, ПРИДОБИТИ И НАСЛЕДСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ,
провеждат уникална Програма за социална адаптация и рехабилитация на
деца с двигателни и ментални проблеми чрез конна езда.
Включените в обучителните сесии на Програмата деца показват много добри
резултати в психомоторното си развитие по отношение на двигателни и
комуникативни умения, включително развитие на вербалната комуникация.
Занятията се провеждат под ръководството на екип от психолог,
кинезитерапевт, педиатър и инструктори по езда.
 

Цените на услугите по тази програма са както следва:

 • Невролог, педиатър, физиотерапевт

  • За 1 пациент (български гражданин) - 8.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 32.00 лв. на сеанс

   

 • Кинезитерапевт

  • За 1 пациент (български гражданин) - 6.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 24.00 лв. на сеанс

ПРЕДЛАГАНИ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С ДПЦ

 • Екипна оценка на дете с ДПЦ от невролог, педиатър, физиотерапевт и избор на индивидуална кинезитерапевтична програма

  • За 1 пациент (български гражданин) - 30.00 лв.

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 120.00 лв.

 • Изпълнение на програмата от кинезитерапевт на територията на ДКЦ " Св. Клементина-Варна" ЕООД,
  използвайки два метода:
  Метода на Бобат и Метод на Войта
   

  • За 1 пациент (български гражданин) - 5.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 20.00 лв. на сеанс

   

 • Етапна епикриза в края на рехабилитационния курс от невролог, педиатър, физиотерапевт:

  • За 1 пациент (български гражданин) - 10.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 40.00 лв. на сеанс

   

 • Изработване на индивидуална кинезитерапевтична програма:

  • За 1 пациент (български гражданин) - 5.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 20.00 лв. на сеанс

  Всички необходими, възникнали в процеса на медицинско обслужване изследвания, прегледи,
  процедури и други се заплащат по утвърдените ценоразписи на ДКЦ I "Света Клементина-Варна" ЕООД
  за български и чуждестранни граждани.

   

Програмата работи целогодишно и има възможност да организира
обслужването на деца от чужбина.
Допълнително по време на престоя могат да се провеждат плувни сесии,
както и други рехабилитиционно-възстановителни процедури.

Телефон  052/ 613 802        Тел./Факс: + 052/ 821 819           
E-mail: roditelite@mail.bg